SWSU giúp Kursk vào bản đồ khoa học của Liên Bang Nga

Đại học quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga trở thành tổ chức giáo dục đại học duy nhất ở Vùng Kursk, được xếp hạng hoạt động sáng tạo với tỷ lệ các bằng sáng chế được trích dẫn cũng tăng lên: từ 70 đến 89%. Những con số này cao hơn so với các đại diện của mười bảng xếp hạng hàng đầu bao gồm Đại học quốc gia Moscow Lomonosov, MAI, MSTU,  Bauman.

Những kết quả này cho phép Kursk có được trên bản đồ khoa học đại học ngang tầm với Moscow, St. Petersburg, Tyumen, Tomsk, Samara và những Bang khác.

Nguồn: SWSU

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Chương trình của đại học quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga