Giới thiệu SWSU

Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga (South West State University) là đại học quốc gia Liên Bang từ 1964, xếp hạng 201-250 Châu Âu và Trung Á theo bảng xếp hạng QS International Rankings

Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga cũng là đại học có chất lượng nghiên cứu khoa học tốt nhất Liên Bang Nga theo xếp hạng của Bộ giáo dục Liên Bang Nga và là đại học hàng đầu về quản lý và kỹ thuật vũ trụ.

Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga sở hữu tàu con thoi Union Ms-08 và có các giấy phép cao cấp nhất về khai thác vũ trụ

Khác biệt

Đại học Quốc gia
Từ 1964

Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga là đại học cấp Liên Bang từ 1964

Cấp European
Suplement Diploma

Có thể cấp phụ lục bằng cấp theo tiêu chuẩn Châu Âu để công nhận toàn Châu Âu

Xếp hạng 201-250
Châu Âu và Trung Á

Xếp hạng 201-250 bảng xếp hạng cho Châu Âu và Trung Á từ QS International Rankings

Hiệp định công nhận
Việt Nam - Nga

Việt Nam và Liên Bang Nga đã ký hiệp ước công nhận bằng cấp lẫn nhau

Chương trình đào tạo
bằng tiếng Anh

SWSU là 1 trong 8 đại học toàn Nga có chương trình Tiến sĩ đào tạo bằng tiếng Anh

Số 1 về chất lượng
nghiên cứu khoa học

Bộ giáo dục Nga đánh giá SWSU có chất lượng nghiên cứu khoa học tốt nhất Liên Bang

Trách nhiệm miễn trừ

Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga triển khai các chương trình quốc tế bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn học thuật cao nhất được quy định bởi Bộ giáo dục và Khoa học Liên Bang Nga. Căn cứ quy định về đào tạo đại học, quy định về truyền thông xếp hạng (Rankings), SWSU không cam kết:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật
  • Không cam kết xếp hạng hiện tại sẽ không thay đổi khi học viên ra trường
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng của khu vực (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước)

Các cam kết

100% CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH 100%
100% KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ 100%
BẰNG ĐƯỢC CẤP KÈM EU SUPLEMENT 100%
HƯỞNG QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN CHÍNH THỨC 100%

Giấy phép và xếp hạng của SWSU